Basistreffen 2024

Zwar Langenfeld Mitte

Basistreffen 2024

immer Donnerstag 19:00 Uhr

im Pfarrsaal Stankt Josef und Martin, Josefstr. 6

Januar 4. + 18.1.2024

Februar 1. + 15. + 29.2.2024

März 14.3.2024

April 11. + 25.4.2024

Mai 23.5.2024

Juni 6. + 20.6.2024

Juli 4. + 18.7.2024

August 1. + 15. + 29.8.2024

September 12. + 26.9.2024

Oktober 10. + 24.10.2024

November 7. + 21.11.2024

Dezember 5. + 19.12.2024

Bei Fragen: Winfried Kuppels Tel. 02173-23401 E-Mail: zwarlangenfeldmitte@gmail.com